Belayaryuk gaat Stoppen

Sinds de eeuwwisseling is stichting Belajaryuk actief op Bali en Lombok voor kansarme schoolkinderen, met dank aan inmiddels honderden sponsoren. Het begrip "Spiegelkinderen" heeft grote navolging gehad. De kinderen van de eerste lichting hebben nu zelf kinderen en hebben een eigen inkomen. Drie zijn afgestuurd aan de universiteit en ook zij hebben een mooie toekomst voor zich.

Naast schoolgelden, uniformen, het kopen van een koe, laptops en schoeisel hebben we schoolprojecten gedaan met specifieke thema's. Scholen uit Bali en Tilburg namen deel aan deze wel bijzondere samenwerking. De opbrengst werd direct omgezet in schoolmeubilair met daarop de naam van de schenkende school uit Tilburg. Met dank aan een van onze bestuursleden die graag in de poppenkast zat om het verhaal aan de kleine kids in Tilburg te vertellen. In de achterliggende 20 jaar zijn diverse kleine en grotere rampen op Bali en Lombok gebeurd, zoals een uitbraak van de vulkaan op Bali, overstromingen, een alles vernietigende aardbeving op Lombok en het Covid-drama. Daar waar mogelijk hebben we geholpen met rijst, kleding, waterpompen, noodwoningen, medische materialen, enz. Ook dit weer met dank aan onze sponsors.

Naast directe hulp en hebben we ook de nodige samenwerkingen opgebouwd met onder andere stichting Girih-Asih. de Bali Care Foundation en Belajaryuk Sati.

Helaas komt aan deze mooie periode een einde. Na ruim 20 jaar houdt stichting Belajaryuk op te bestaan met ingang van 1 januari 2023. Reden is de leeftijd en gezondheid van de voorzitter. Daar waar mogelijk worden onze projecten en donaties overgedragen aan stichting Giri-Asih. het bestuur van stichting Belajaryuk dankt u voor uw vertrouwen en uw donaties. Zonder u hadden we niet zoveel mooie projecten kunnen uitvoeren.

Dank u wel namens onze "Spiegelkinderen" en alle anderen op Bali en Lombok.

Rien van de Laar
Voorzitter stichting Belajaryuk

Kids on bike

Wie zijn wij

"Kom laten we studeren". Dat is de betekenis van Belayar Yuk. 

De missie van de Stichting Belajar Yuk is toekomstmogelijkheden te bieden voor kansarme schoolgaande kinderen in Peninjoan in het Bangli-district op Bali en Lombok. Door het werven van fondsen wil de stichting Belajar Yuk scholing en onderwijs bevorderen en alles wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Secundaire doelstelling is kansen creëren voor het vervolgonderwijs en de thuissituatie van het schoolgaande kind te conditioneren. De vrije vertaling van Belajar Yuk is: 'kom laten we studeren'.

Onze Doelen

Weeshuis

Samen met de lokale bevolking steunen wij de bouw en het onderhoud van weeshuis An Nur.

Weeshuis An Nur
Spiegelkinderen

In de aanvraag voor een sponsorkind is de laatste tijd een trend te ontdekken, deze trend hebben wij “spiegelkinderen” genoemd.

Spiegelkinderen
Covid-19

De gevolgen door Covid zijn dramatisch. Het toerisme ligt totaal stil, veel mensen zijn werkloos zonder inkomen. Kinderen zijn ook hier het slachtoffer Uw donatie maakt het verschil

Covid-19