Collectieve projecten

Stichting Belajar Yuk heeft als doelstelling kansarme kinderen te laten studeren. Vrij vertaald betekent Belajar Yuk; kom laten we studeren. Naast de individuele en bijzondere projecten richt Stichting Belajar Yuk zich in het bijzonder op scholen. Hierdoor is het rendement van de ondersteuning optimaal.

In nauw overleg met het lokale comité in Peninjoan wordt periodiek de stand van zaken doorgenomen.

PRIMARY SCHOOL PENINJOAN

De Primary School in Peninjoan bestaat uit een aantal gebouwen. Enkele jaren geleden hebben wij als eerste actie van de stichting met giften uit Nederland schoolmeubilair een aantal kasten en twee typemachines geschonken. Zie fotogallerij School in Peninjoan. Sindsdien hebben diverse acties plaats gevonden ter ondersteuning van het schoolgaande kind. De middelen om onderwijs te verzorgen zijn minimaal er is een constant gebrek aan o.a. papier, schrijfgerei en lesboeken. De lesboeken die er zijn, zijn sterk verouderd en vallen uit elkaar van het veelvuldige gebruik. Stichting Belajar Yuk heeft zich als doel gesteld het niveau van deze school omhoog te krijgen. Maar ook het kansarme kind mogelijkheden te bieden om school te kunnen gaan. In nauwe samenwerking met het plaatselijke comité en u als sponsor.

Wordt donateur van onze stichting en wij zorgen dat de kinderen kunnen studeren.

Primary School